Hosted by uCoz


Игрок

Забитых мячей

Последний Гол

Максимум за игру

1

Ганенко Александр

17

19 тур (НЭМ : Кила-Д)

5 голов (Партизан : НЭМ)

2

Мартынов Сергей

9

26 тур (Третий Тайм : НЭМ)

2 гола (НЭМ : Витязь)

3

Тусеев Роман

7

26 тур (Третий Тайм : НЭМ)

2 гола (Третий Тайм : НЭМ)

4

Морланг Алексей

2

15 тур (НЭМ : Речник)

1 гол (Партизан : НЭМ)

5

Свистельников Вячеслав

2

22 тур (НЭМ : Олимпик)

1 гол (НЭМ : Олимпик)

6

Попхадзе Давид

1

3 тур (Олимпик : НЭМ)

1 гол (Олимпик : НЭМ)

7

Козлов Сергей

1

7 тур (НЭМ : Третий Тайм)

1 гол (НЭМ : Третий Тайм)

8

Карпов Евгений

1

10 тур (НЭМ : ЦФК)

1 гол (НЭМ : ЦФК)

9

Тимохин Сергей

1

10 тур (НЭМ : ЦФК)

1 гол (НЭМ : ЦФК)

10

Патрикеев Михаил

1

6 тур (НЭМ : Планета)

1 гол (НЭМ : Планета)

11

Романченко Дмитрий

1

12 тур (НЭМ : Форт)

1 гол (НЭМ : Форт)

12

Соловьёв Евгений

1

23 тур (Витязь : НЭМ)

1 гол (Витязь : НЭМ)